Jaankar dekhoGhat mein hai sujhe nahi
laanat aisi jind!
Tulsi ya sansaar ko
bhayo motiya bind!

What does Dr. Tulsi Das diagnose? You've cataract!Ghat ghat mora saiyan
34:33 min

Tu hi to hai
38:52 min